in Uncategorized

Opus förvärvar inom remote sensing

Opus Inspection har förvärvat 60% av Remote Sensing Laboratory S.L. (RSLab), det Madridbaserade, ISO 17025 ackrediterade laboratoriet för fjärrmätning av verkliga utsläpp på väg. Företaget kommer att namnändras till Opus RS Europe S.L. och kommer att leda Opus kommersiella verksamhet inom Remote Sensing i Europa.

RSLab har representerat Opus Remote Sensing teknologi på de europeiska marknaderna sedan 2007 och har genomfört ett stort antal studier av verkliga utsläpp på väg med hjälp av Remote Sensing. Josefina de la Fuente, grundare av RSLab, kommer att fortsätta att vara verksam som chef för företaget.

Vi är entusiastiska över att RSLab ansluter sig till Opusfamiljen”, säger Sandra McCulloch, VD för Opus Inspection. ”Detta förvärv kommer att stärka vårt fokus på våra affärsmöjligheter inom Remote Sensing i Europa. Vi välkomnar Josefina och hennes personal till Opus”, fortsätter McCulloch.

Genom att kombinera RSLab med Opus organisation kommer vi att förbättra våra förutsättningar för att etablera Remote Sensing i Europa. Vi ser fram emot att vara en del av Opus organisation och att ha direkt tillgång till de betydande resurser företaget erbjuder”, säger Josefina de la Fuente.

Opus RS Europe S.L. är det enda Remote Sensing företaget som är certifierat enligt ISO 17025. Denna standard definierar de krav som kontrollorgan måste uppfylla för att demonstrera teknisk kompetens i samband med framtagande av giltiga testresultat.

Både köpeskillingen och RSLabs omsättning är obetydliga i relation till Opus-koncernens omsättning och balansomslutning. Förvärvet genomförs av strategiska skäl och positionerar Opus som ledande för såväl nuvarande som potentiella framtida affärsmöjligheter inom Remote Sensing i Europa.

Opus är ett ledande företag inom bilprovning och fordonsrelaterade tjänster med huvudkontor i Sverige och verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Related Posts

What is your opinion? Let us know