in Uncategorized

Doro: goda nyheter från Norge

Fler goda nyheter rullar in för Doro. Denna gång från Norge, där Ringsaker kommun ska byta sina analoger trygghetslarmer mot nya, digitala från Doro Care:

Så här skriver kommunen på sin hemsida:

I disse dager bytter Ringsaker kommune ut de analoge trygghetsalarmene med nye, digitale alarmer. Før sommeren skal 800 alarmer byttes ut.

– I Ringsaker har vi et samarbeid med brannvesenet rundt installasjonen av trygghetsalarmene. Dette gjør at vi får en god drift av alarmene, samtidig som brannvesenet kommer i dialog med innbyggerne. Det er positivt, sier kommunalsjef Sverre Rudjord.

Alle som får installert trygghetsalarm vil få montert en røykvarsler med automatisk varsling til alarmmottaket som en del av startpakka. Brannvesenet er i full gang med å installere de nye alarmene, og per i dag er 10 alarmer i bruk.

Digitale velferdstjenester

De nye trygghetsalarmene markerer startskuddet for økt bruk av velferdsteknologi.

– På de digitale trygghetsalarmene er det mulig å koble på totalt ti ulike sensorer. Eksempler på dette kan være ulike sensorer som sengesensor, dørsensorer og fallsensor. Det finnes også sensorer som varsler dersom kjøleskapsdøra ikke har vært åpnet på et visst antall timer. Videre vil brukere som har nytte av det, få tilbud om en bærbar trygghetsalarm med GPS-funksjon. Dette vil gi en tryggere og friere hverdag for våre brukere, forteller Lillian Svensli, rådgiver i velferdsteknologi i Ringsaker kommune.

Alarmsentral

De nye trygghetsalarmene er koblet opp mot alarmsentralen hos leverandøren Doro Care AS Trygghetssentralen. Alle utløste alarmer til håndteres av et alarmmottak bemannet med helsepersonell. Utløste alarmer som krever utrykning vil håndteres av hjemmetjenesten, som utfører nødvendig helsehjelp.

– Dette er en lavterskeltjeneste som bidrar til å gjøre det mulig for flere å klare seg hjemme lengst mulig. Gjennom å sende utløste alarmer til en alarmsentral får hjemmetjenesten mulighet til å konsentrere seg mer om jobben ute hos den enkelte, sier Rudjord.

 

Related Posts

What is your opinion? Let us know

%d bloggers like this: