in Uncategorized

Doro – Socialstyrelsen vill se snabbare utrullning

Uppsala kommun har fortfarande inte bytt ut alla trygghetslarm till digitala. Utvecklingen går för långsamt, anser Socialstyrelsen. Det skriver Upsala Nya Tidning i en färsk artikel.

“Det är bekymmersamt att många kommuner är försenade. Särskilt med tanke på allt fler äldre med omfattande omvårdnadsbehov bor kvar i det egna hemmet“, säger Dick Lindberg, utredare på Socialstyrelsen.

Trygghetslarmen används för att få kontrakt med trygghetsjouren och för att få hjälp alla tider under dygnet.

I hela landet pågår nu ett skifte där gamla kopparledningar för telefoner byts ut mot digitala nät. När ledningarna byts ut mot digitala nät måste också trygghetslarmen digitaliseras för att fungera säkert. Analoga trygghetslarm i kombination med nya digitala kommunikationsnät innebär en risk för att larmsignalen faller bort och inte når fram till larmcentralen.

Regeringens mål är att alla analoga larm i landet ska vara ersatta av digitala. Men de senaste siffrorna från Socialstyrelsen visar att bara hälften är digitala.

I Uppsala kommun finns 3 500 äldre och funktionshindrade med trygghetslarm.

Inte heller här är larmkedjan helt digital än.

Uppsala kommun gjorde en stor uppdatering av trygghetslarmsmottagningen under hösten 2016 och efter det kan vi digitalisera helt. Vi har anslutit oss till det nationella ramavtalet för digitala larm och upphandling av leverantör pågår och beräknas klart till våren,” säger Liselotte Engqvist, biträdande chef på äldreförvaltningen.

Under tiden har kommunen köpt in digitalt GSM-larm som träder in när problem uppstår. Det är larm som inte är beroende av trådbundna telenätet och som går över det mobila nätet. Larmet är kopplat till en GSM-trygghetstelefon i den egna bostaden. Larmen är också förberedda för att sända larmen digitalt.

De utgör nu över 40 procent av den totala mängden trygghetslarm. Våra analoga larm har också ställts in för att testlarma varje dygn och vi har rutiner för att följa upp och avhjälpa eventuella uteblivna testlarm,” säger Liselotte Engqvist.

En av vinnarna av digitaliseringstrenden är Doro som via sitt Doro Care Trygghetsjour erbjuder en helt digital larmkedja som ger äldre och funktionshindrade en säker trygghetslösning. Doro Care Trygghetsjour erbjuder larmmottagning dygnet runt, alla dagar på året och är specialiserade på mottagning av trygghetslarm. Bolaget tar emot ca 15 000 larm varje dag med en larmcentral som har idag mer än 83 000 anslutna trygghetslarm fördelat på ca 150 kommuner, vilket gör Doro till Sveriges största privata central för trygghetslarm.

Nyligen annonserades att Doro Care vann avtal för trygghetstjänster med Eslöv och Enköping kommun. Efter förseningar under 2016 pga ett överklagade ramavtal, ser det nu ut som om alltfler avtal trillar in.

 

Related Posts

What is your opinion? Let us know

%d bloggers like this: