in Uncategorized

Doro tecknar avtal med Enköping kommun

Vi gräver vidare och hittar ännu ett nytt avtal för Doro. Enköpings-posten rapporterar om ett avtal mellan Doro Care och Enköping kommun.

Enligt tidningen kan nu trygghetskameror börja användas inom hemtjänsten i Enköping. Vård- och omsorgsförvaltningen räknar med att få sin första kund under april.

Förra våren beslutade vård- och omsorgsnämnden att införa trygghetskameror nattetid. I stället för att personal kommer hem till kunden sker tillsynen på distans, via kamera. En vinst med det är att kunden slipper bli störd av nattliga tillsynsbesök från nattpatrullen.

De första tre månaderna med trygghetslarm ska vara gratis för brukaren/kunden. Efter tre månader får man dock betala avgift.

Nu har förvaltningen gjort en upphandling av tjänsten och tecknat avtal med företaget Doro Care AB.

I april kan man förhoppningsvis ha första kunden,” säger Solweig Sundblad (S), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Den personliga integriteten är viktig. Inga bilder eller filmer lagras. Tillsynen sker via direktströmmad video och kameran är bara aktiverad under de 30 sekunder då tillsynen sker. När kameran inte är aktiverad är den för tydlighetens skull riktad mot taket eller golvet.

Det är Doros larmcentral som utför tillsynen. Om något avviker kontaktas kommunens nattpatrull som då åker ut till kunden. Kommunen har också möjlighet att själv utföra kameratillsynen, vilket främst gäller inom Trygg hemgång.

Related Posts

What is your opinion? Let us know

%d bloggers like this: