in Uncategorized

Opus öppnar bilprovning i Chile

Efter slutligt godkännande från det chilenska Ministeriet för transport och telekommunikation (MTT) öppnade Opus dotterbolag Systech Chile Ltda. en bilprovningsstation i Parral, Chile den 27 februari, 2017.

Öppnandet av “Planta de Revisión Técnica” (PRT) stationen i Parral, vilket är vad bilprovningsstationer i Chile kallas för, är den andra av åtta stationer i flera regioner som för närvarande utformas, byggs och drivs av Systech Chile.

Vi är glada att ha fått godkännande av MTT för att öppna vår förstklassiga PRT-station i Parral”, säger José Joaquín Velázquez Espinosa, landschef i Chile för Opus. “Vi ser fram emot att erbjuda effektiva, säkra och bekväma bilprovningstjänster för samhället i Parral och andra samhällen i Mauleregionen.”

Under det åttaåriga koncessionsavtalet med MTT kommer Sytech Chile att utföra cirka 85 000 betalda besiktningar årligen i Mauleregionen. Den nya PRT-stationen som årligen förväntas utföra 25 000 besiktningar blir den enda i Parral.

Den nya PRT-stationen har två testlinjer för att besiktiga tunga och lätta fordon genom att använda den senaste tekniken.

Vi har nyanställt och utbildat lokal personal som är mycket motiverade och glada över att påbörja arbetet med att erbjuda den bästa professionella servicen till våra kunder”, säger Alfredo Granai, VD för Opus latinamerikanska division. ”Detta är ytterligare ett steg framåt för att uppnå Opus ambitiösa tillväxtplaner för Chile där vårt mål är att ha åtta bilprovningsstationer i drift under 2017.

Related Posts

What is your opinion? Let us know