in Uncategorized

Opus: Regeringen beslutar att inte glesa ut besiktningsintervall

Regeringen beslutade igår om förordningsändringar för kontrollbesiktning av fordon som ett led i det svenska införlivandet av EU:s så kallade “besiktningspaket”. Regeringens beslut innebär i stort sett oförändrade besiktningsintervaller jämfört med dagens intervaller.

Enligt den nya förordningen som regeringen beslutade om ska personbilar och andra lätta fordon (med totalvikt på högst 3,5 ton) besiktigas första gången senast tre år efter att fordonet först tagits i bruk, andra gången senast två år efter den första besiktningen och därefter senast fjorton månader efter föregående besiktningstillfälle.

Sverige är en av världens ledande länder när det gäller både trafiksäkerhet och miljö. Regeringen har nyligen beslutat om en nystart för Nollvisionen, säger infrastrukturminister Anna Johansson enligt regeringens pressinformation. Vidare säger Anna Johansson att “Väl fungerande fordonsbesiktning i hela landet för både lätta och tunga fordon är viktigt för både privatpersoner och åkerier“.

Regeringens beslut ger goda förutsättningar för branschen och Sverige att fortsätta utveckla trafiksäkerhetsarbetet samtidigt som det skapar stora miljö- och konsumentvinster“, säger Magnus Greko, VD och koncernchef i Opus Group.

Vi noterar att Opus aktien föll från SEK 8,8 till under SEK 6 förra året när Transportstyrelsen kom med förslaget att glesa ut besiktningsintervallen. 

Nordic Investor

Related Posts

What is your opinion? Let us know