in Uncategorized

Heliospectra: “Kanske lönsam slutet av 2017”

images-12Heliospectra hoppas kunna klara sig fram till lönsamhet med det kapital som bolaget nu tar in, men det är svårt att ge några exakta prognoser för när det kan ske.

Det sade bolagets vd Staffan Hillberg vid Redeyes Teknologiseminarium på onsdagen.

Vi ger inga prognoser, men vår förhoppning är att vi ska kunna klara oss på de här pengarna. Det kan kanske ske någonstans i slutet av 2017, början på 2018, sade han.

Han påpekar dock att det, om det går väldigt bra, kan krävas ytterligare kapital för att finansiera tillväxt.

Bolaget har just inlett en fullt garanterad företrädesemission om cirka 91 miljoner kronor för vidare kommersialisering av bolagets produkter samt fortsatt produktutveckling.

Skulle emissionen bli övertecknad vill styrelsen kunna emittera ytterligare aktier motsvarande ett värde upp till cirka 20 miljoner kronor genom en överteckningsoption. Företrädesemissionen, exklusive överteckningsoptionen, omfattar upp till 14 miljoner aktier till kursen 6:50 kronor per aktie.

Staffan Hillberg kommenterar också efterfrågeläget på den nordamerikanska marknaden för medicinska plantor (cannabis), efter att flera amerikanska delstater röstat om legalisering av marijuana.

Det gör ju att det finns en tydlig legal struktur. Det blir lättare för våra kunder att finansiera sin verksamhet och beställa av oss. Jättemånga har hört av sig till oss, säger Staffan Hillberg.

Related Posts

What is your opinion? Let us know