in Uncategorized

Nordic Camping skapar boende för nyanlända

images-20Nordic Camping & Resort har avtalat med Helsingborgs Stad att under en
tid konvertera Stenbrogårdens Camping till en boendeanläggning för
nyanlända och har idag beviljats bygglov.

Anläggningen används i ordinarie verksamhet som en kompletterande
anläggning till Råå Vallar Resort under delar av sommarhalvåret. I
och med detta avtal skapas en långsiktig beläggning året runt för
Stenbrogården.

Avtalet är tecknat för en period om fyra år med möjlighet till
förlängning och avser helårsboende i ett 20-tal villavagnar.
Tillfälligt bygglov är nu godkänt av kommunen och arbetet med
uppsättande av villavagnar kan därmed starta omgående. De första
boende beräknas kunna anlända under första kvartalet 2017.
Omsättningen per år beräknas uppgå till ca 5 mkr.

"Vi är väldigt stolta över att ha fått förtroendet av Helsingborgs
Stad och kommer precis som på många andra orter i Sverige att
leverera en fullgod service till de boende. Ett längre avtal som
detta ger oss också en långsiktighet i planeringen och möjligheter
att motivera större investeringar på en sådan anläggning." säger Tom
Sibirzeff VD Nordic Camping & Resort.

Related Posts

What is your opinion? Let us know