in Uncategorized

Everysport startar affiliate verksamhet

UntitledSportmedia- och sportinformationsbolaget Everysport Media Group (Everysport) annonserar idag att man lansera ett fristående affiliate och leadgenereringsbolag under namnet Leader Media (www.leadermedia.se). Leader Media ska attrahera en stor mängd användare från flera befintliga och nya online och mobilkanaler och förmedla dem vidare till Leader Medias kunder som primärt finns inom bettingindustrin. Leader Media har långsiktigt för avsikt att även förmedla leads till andra relevanta branscher där trafiken kan skapa värde så som ehandel, resor, fantasyspel, m.m.

Everysport sitter på stora mängder internettrafik, kunddatabaser, innehåll och andra relevanta resurser med värden som kan skapa stora mängder transaktioner till bolagets kunder. Leader Media avser lansera en mängd nya konverteringsoptimerade webbsidor på flera språk med mål att attrahera nya kunder till Leader Medias kunder. I samband med offentliggörandet av Leader Media  lanseras också bolagets första produkt www.speltipster.se. Everysport har redan till lanseringen knutit partnerskap med flera av de ledande bettingbolagen verksamma i Sverige och Norden. Affärsmodellen är primärt baserad på en intäktsdelning av intäkterna på de användare som Everysport levererar till bettingbolagen. Andra bolag i samma nisch är Catena Media, noterat på First North Stockholm och XL Media, noterat på AIM (Alternative Investment Market).

Leader Media kommer agera i en marknad som fortfarande är mycket fragmenterad och möjligheterna för tillväxt genom förvärv är stora. Everysport har därför valt att lansera Leader Media som ett fristående bolag från Everysport för att skapa större möjligheter till att förvärva bolag inom sektorn samt ta in externt kapital efter behov och skapa förutsättningar för att rekrytera nyckelpersoner.

Som följd av de nya satsningarna ökar så klart kostnaderna och Everysport meddelar därför idag att man inte kommer nå årsmålet om en EBITDA-marginal på 7-9% för koncernen. Målet är dock fortsättningsvis att leverera ett positivt EBITDA resultat för helåret på koncernnivå. Bolaget uppger vidare att det fortfarande är rimligt att nå 7-9% för den underliggande verksamheten som visar på god organisk tillväxt och en önskad stabilitet.

Everysport har under året vuxit organiskt och genom ett flertal förvärv. Därigenom har Everysport tagit en tydlig position som en aktör inom sportmedia- och spelinformationsmarknaden. Som ett resultat har det skapats flera nya affärsmöjligheter, som styrelsen och huvudägarna i bolaget anser kan skapa betydande långsiktigt aktieägarvärde om bolaget redan nu investerar och satsar.

“Everysports styrelse och huvudägare är övertygade om att de nya satsningarna gör att vi framöver kan skapa ett ännu mer snabbväxande och lönsamt Everysport” säger Johan Ejermark styrelseledamot och representant för huvudägarna i Everysport Menmo och Popa.

Nordic Investor

Related Posts

What is your opinion? Let us know