in Uncategorized

Opus förvärvar majoritet i FASTLIGN

logoOpus Inspection i USA, dotterbolag till Opus Group, har förvärvat en majoritet i FASTLIGN®, en patenterad laserbaserad teknik som effektivt mäter hjulinställningen på bilar och lastbilar. Denna banbrytande och helt automatiserade teknologi identifierar fel i styrning, fjädring och hjulens inställning med en hastighet och bekvämlighet som inga konventionella mätanordningar kan matcha. En betydande andel av befintliga fordon har problem med hjulinställning, fjädring, och spårning som kan gå obemärkt förbi. FASTLIGN® testet utförs utan beröring av fordonet, och avslutas på mindre än tre sekunder medan fordonet passerar mellan två FASTLIGN® lasertorn, t.ex. på väg in för service.

FASTLIGN® kompletterar Opus erbjudande av bilprovningsutrustning och används idag av verkstäder och återförsäljare för att genomföra godkännandetest. Fordon som inte får godkänt i testet erhåller en servicerekommendation. Opus Inspection har bildat ett nytt bolag, Fastlign, LLC, tillsammans med BanaLogic Inc., som utvecklat FASTLIGN®. Det nya bolaget, som äger de immateriella rättigheterna som är kopplade till tekniken, är majoritetsägt av Opus Inspection. BanaLogic kommer att fortsätta stödja FASTLIGN® medan Opus Inspection marknadsför produkten inom alla segment i fordonverkstäder och bilprovningsindustrin. “Opus Inspection kommer att ta FASTLIGN® till nya marknader genom att utnyttja Opus globala närvaro i bilprovningsbranschen“, säger Mr. Troy Woolridge, VD för BanaLogic. “Vår FASTLIGN® produkt är särskilt värdefull för bilhandlare och däcksbutiker som kan förbättra sitt kunderbjudande. Dessutom kommer Opus kunna erbjuda denna tjänst på sina egna bilprovningsstationer och härmed addera värde till sina bilprovningskunder.” Opus Inspections VD, Lothar Geilen, understryker att: “FASTLIGN® kommer bli en integrerad del av vår strategiska plan att expandera våra automatiserade tekniklösningar för bilprovningsindustrin och verkstäder. FASTLIGN® kommer initialt erbjudas till många av våra mer än 28.000 kunder på marknaden i USA, och i slutändan globalt. Detta är ett spännande, nytt komplement till Opus innovativa produkt- och serviceportfölj“.

Related Posts

What is your opinion? Let us know