in Uncategorized

Nordic Camping: Svensk Camping urstarkt

images-4Det kan bli nytt rekord för svensk camping den här sommaren. Efterfrågan växer, men det byggs nästan inget nytt.

“Vi har sagt nej till många fler än vi har platser till totalt,” säger en skånsk campingägare.

I en undersökning som branschorganisationen SCR Svensk Camping gjort svarar 95 procent av företagen att beläggningen under sommarmånaderna har varit bättre eller lika bra som 2015, som var ett rekordår.

Efterfrågan har ökat, helt klart. Vi har drivit det här i tio år och det har fördubblats“, säger Lennart Johansson, som driver en campingplats i Rigeleje i Skåne, omgiven av tallskog och den vita, breda stranden ett stenkast bort.

Nordic Camping, noterad på Aktietorget, är en av Sveriges största camping operatörer och enligt en färsk artikel från Dagens Industri, den som visar bäst resultat.

Tyskarna är en stor besöksgrupp – Lennart Johansson tror att det är naturen och stillheten som lockar. Vädret verkar inte spela någon roll. “Campingen påverkas inte av badvädret, däremot glassförsäljningen i butiken.

Lars Isacsson, vd för SCR Svensk Camping, berättar att branschens väderberoende blivit mindre, dels eftersom allt fler förbokar och dels också för att campingarna överlag har bättre faciliteter.

Han tycker att kommunerna måste vara lyhörda och underlätta för dem som vill bygga ut eller bygga nytt.

Investeringsviljan finns, men det gäller att få möjlighet att göra det.

Antalet gästnätter på camping har ökat stadigt de senaste åren och var förra året uppe i 15 miljoner gästnätter. Sverige är Europas sjunde största campingdestination. Svenskar är den största gästgruppen, därefter är det norrmän, tyskar, holländare och danskar. 72 procent bor i husvagn, 14 procent i stugor, 9 procent i husbil och 5 procent i tält. Länen med flest gästnätter på campingplatser är Västra Götalands, Hallands och Kalmar län. Efter avslutad sommarsäsong gör branschorganisationen SCR Svensk Camping en enkätundersökning bland medlemmarna, vars resultat brukar stämma väl överens med den statistik från SCB som presenteras senare. I årets enkät svarade 95 procent av medlemsföretagen att årets sommarbeläggning var bättre eller lika bra som rekordåret 2015. 74 procent av de svarande har haft ett ökat antal utländska gäster.

Related Posts

What is your opinion? Let us know