in Uncategorized

Nordic Camping: Starkt resultat, billig aktie

images-4Nordic Camping & Resorts offentliggjorde igår sin rapport för andra kvartalet 2016 som visade starka siffror. Nettoomsättning under andra kvartalet ökade till 23,2 MSEK vilket motsvarar en ökning med drygt 13 % mot föregående år. Omsättningsökningen första halvåret är 26 %. Rörelseresultatet under andra kvartalet ökade till 1,8 MSEK och för halvåret till 3,9 MSEK, en ökning med hela med 3,2 MSEK.

Det andra kvartalet är som alltid belastat med kostnader inför uppstarten av den traditionella campingsäsongen, vilket ökar med antalet anläggningar. Det tredje kvartalet är det överlägset viktigaste kvartalet för bolagets omsättning och resultat, där de övriga kvartalen belastat rörelsen med lägre intäkter och fasta kostnader. Här är det mycket positivt att notera att bolaget skriver att tredje kvartalet har börjat mycket bra. Juli månaden upplevde en ökat omsättningen med 28 % mot föregående år. Den organiska ökningen på jämförbara anläggningar är i juli 15 %. Det är i huvudsak ett resultat av de investeringar Nordic Camping & Resort gjort i sina anläggningar samt styrkan i att vara ett kedjekoncept. Vädret i juli har varit bättre än föregående år men sämre under inledningen av augusti.

Under andra kvartalet har Nordic Camping & Resort förvärvat Hagöns Camping i Halmstad. Anläggningen beräknas omsätta ca 9 MSEK och hör därmed till en av de större inom Nordic Camping & Resort. Anläggningen övertogs per 1 juni 2016 och ingår därmed i bolagets räkenskaper med en månad.

Noterbart är den starka husbilstrenden som nu märks tydligt på våra anläggningar. Anläggningen City Camp Stockholm, där Nordic Camping & Resort nyligen investerat och byggt upp en modern husbilscamping, visar på mycket bra resultat.

Nordic Camping & Resort har medvetet arbetat med beläggning utanför högsäsong och primärt förvärvat och utvecklat campingar nära större städer där förutsättningarna för året-runt boende är större. Flera av anläggningarna ligger kring städer som förväntas ha infrastrukturprojekt framöver.

Ledningen fokuserar på ökad tillväxt genom ytterligare förvärv av anläggningar samt att utveckla befintliga anläggningar, vilket det finns fortsatta bra möjligheter till. Samarbetsklimatet med kommunerna är gott. Bolaget har en mycket bra balansräkning med en nettoskuld i relation till egetkapital på bara cirka 15 % i slutet av Q2. Här finns det med andra ord mycket handlingsutrymme.

Nordic Camping & Resort uppskattar att migrationsboendet under hösten kommer att minska jämfört med föregående år baserat på Migrationsverkets egna prognoser och bolaget bedömer osäkerheten som stor. Samtidigt framstår det som ytterst osannolikt, i våra ögon, att Migrationsverkets behov skulle har sjunkit till noll. Nordic Camping har haft ett samarbete med Migrationsverket i flera år och har aldrig varit en av de oseriösa aktörer som har tagit ut ockerpriser. Om något borde bolaget alltså gynnas av skarpare upphandlingar mm.

I vårt scenario har vi ändå tagit hänsyn till minskade intäkter från migrationsboende under andra halvåret och räknar nu med SEK 6m, dvs 40% lägre än under samma period för ett år sedan. Q3 kommer få full bidrag från Hagöns Camping i Halmstad, samtidigt som den organiska tillväxten i campingbranschen är bra. Vi tror att Nordic Camping kommer kunna omsätta strax över SEK 100m helåret 2016 och räknar med en EPS på SEK 1,94, vilket skulle vara 32% högre än förra året.

I skrivande stund kostar en aktie SEK 24,20 vilket innebär ett börsvärde på SEK 229m och ett enterprise value kring SEK 244m. Det innebär ett p/e-tal på 12,5x samt en EV/EBIT multipel på 10,7. För ett bolaget med en vinsttillväxt på 32% i år, stark finansiell ställning med flera förvärv i sikte och en branschledande position framstår det som väldigt billigt.

Nordic Investor

Related Posts

What is your opinion? Let us know