in Uncategorized

Opus: Ordförande köper ytterligare aktier

logoOpus nya styrelseordförande Katarina Bonde har köpt 20.000 aktier i Opus till kurs 5:70 kronor per aktie.

Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

Enligt Holdings ägartjänst ägde Katarina Bonde 20.000 aktier i Opus när hon tillträdde som styrelseordförande i samband med årsstämman nu i våras.

Related Posts

What is your opinion? Let us know