in Uncategorized

Everysport – tillväxt till lågt pris

UntitledEverysport Media Group AB har ingått avtal om att förvärva sport- och spelinformationsföretaget Daytime Media House AB med tillhörande dotterbolag (”DMH”). Förvärvet föreslås genomföras genom dels en apportemission i Everysport riktad till DMHs aktieägare och dels ett konvertibellån. Everysport kommer genom ett separat pressmeddelande offentliggöra kallelse till en extra bolagsstämma den 29 juli 2016. Huvudägarna i Everysport har godkänt förvärvet och kommer att rösta för styrelsens förslag på konvertibel.

Genom förvärvet av DMH befäster Everysport sin position som ett av Sveriges ledande digitala sportmedia- och sportteknologibolag. I dagens snabbrörliga mediamarknad har sportmedier vuxit fram som en av de mest spännande nischerna. Everysports strategi är att bli en ledande partner till rättighetsägare, annonsörer och spelbolag. Vi ska bli ledande i tillhandahållande av digital räckvidd och redaktionellt innehåll inom sport samt slutkundsprodukter. I kombination med det så tar vi fram och förmedlar sportdata till andra medier“, säger Gustaf Karling, vd Everysport Media Group.

Everysport bedömer värdet på DMH till ca 35 mkr. Förvärvet finansieras genom dels en apportemission om 9 miljoner A-aktier i i Everysport Media Group AB (Publ) och dels ett konvertibellån om 25 miljoner kronor som förfaller den 31 dec 2016. Kursen är satt till 0,96 kronor per aktie baserat på en kurs som har räknats fram under förhandlingen. Konvertibellånet kommer löpa med en årlig ränta om 5%. Efter apportemissionen kommer det finnas 84 539 282 aktier (inkluderat tidigare annonserad men ännu ej registrerad apportemission i samband med förvärvet av Guldfemman AB) i Everysport. Bolagets aktiekapital kommer att ökas med 360 000 kr till 3 341 570,64 kronor.

Genom förvärvet av DMH blir vi en betydligt större mediakoncern med över 70 anställda och en gemensam omsättning på årsbasis om över 80 miljoner kronor. DMH kommer också bidra med ett positivt kassaflöde då de har en lönsamhet på över 20%,” säger Gustaf Karling, vd Everysport Media Group.

 

DMH är en mediekoncern inom sport- och travinformation som främsta inriktning. Inom detta områden är man störst i Norden, med produkter och tjänster för alltifrån den nyfikna nybörjaren till den insatta storspelaren. Man bevakar bland annat svenskt och internationellt trav och galopp, ledande internationella fotbollsligor, svensk fotboll från allsvenskan till division tre samt en stor mängd idrotts- och underhållningsevenemang världen över. I Sverige bedrivs verksamheten inom de helägda bolagen och varumärkena Dagens Spel, Sporttjänsten, Travtjänsten, Speltjänst, Snoken och Travinfo. Koncernen har cirka 35 anställda i Sverige och levererar produkter för både tryckt och digital publicering. Man beräknas i år omsätta cirka 26 miljoner kronor med ett EBIT om cirka 5,5 miljoner.

Everysport når idag ca 1,5-2 miljoner sportintresserade individer varje vecka via bolagets sajter inom fotboll, hockey, tennis och golf. Genom detta förvärv kommer vi kunna leverera ännu bättre innehåll till dem och därigenom stärka vår affär mot målgruppen,” säger Gustaf Karling, vd Everysport Media Group.

Samgåendet med Everysport ger oss en fantastisk plattform för att utveckla vår affärsmodell och växa mot både slutkonsumenter och våra företagskunder,” säger Hannes Andersson, vd för DMH.

Få mediemarknader växer så snabbt som spelinformation inom sport och trav. Den nya koncernen ger oss en helt ny räckvidd för att utveckla produkter och tjänster tillsammans med våra nyckelpartner,” säger Hannes Andersson.

Everysports strategi är att bli en ledande partner till rättighetsägare, annonsörer och spelbolag inom sport. Genom förvärvet växer Everysport som mediakoncern inom sport till över 70 anställda med huvudkontor i Stockholm. Koncernen beräknas ha en gemensam intäkt på årsbasis om cirka 80 miljoner kroner med ett EBITDA om mer än 10%. Tillträde sker 1 augusti vilket innebär att Everysports finansiella målsättningar för 2016 påverkas på så sätt att intäkterna beräknas till cirka 65-70 miljoner kronor från tidigare kommunicerat 55 miljoner och ett EBITDA i linje med tidigare målsättning om 7-9%. Förvärvet är till nytta för Everysports aktieägare eftersom bolaget får en mer diversifierad mix av intäkter samt stora möjligheter till synergieffekter. Idag har Everysport cirka 75% av sina intäkter via annonsförsäljning och genom detta förvärv minskas den andelen till cirka 50%, vilket skapar en långsiktigt ökad trygghet för bolaget. Hannes Andersson, vd för DMH, kommer från tillträdet att ingå i Everysports ledningsgrupp och Michael Hansen föreslås som ny styrelseledamot i Everysport.

Förvärvet ger Everysport inte bara en mer kritisk massa med många duktiga medarbetare och stor erfarenhet av sportmedier, utan även nya storägare. Ägarna av DMH, det vill säga Michael Hansen, Linus Gunnarson, Stefan Berggren och Hannes Andersson, är erfarna investerare i tillväxtbolag. Som grundare och VD för Everysport ser jag mycket fram emot att få in dem som ägare i Everysport och som partner på den här resan,” säger Gustaf Karling, vd Everysport Media Group.

Med denna plattform på plats finns det stora möjligheter att växa vår affär ordentligt under de kommande åren. DMH och Everysport har sedan tidigare en mindre etablerad affär i framförallt Norge och kommer nu genom detta förvärv bli stora nog för att påbörja en större etablering av våra produkter och tjänster på den norska marknaden”, säger Gustaf Karling, vd Everysport Media Group.

Everysports aktie handlas idag på SEK 1,42 vilket i kombination med det nya antalet aktier ger ett börsvärde på SEK 120m. Efter det senaste förvärvet av DMH uppgår intäkterna på årsbasis till cirka SEK 80m med ett EBITDA marginal över 10%. 2016 väntar ledningen intäkter på SEK 65-70m och ett EBITDA mellan 7-9%. Det innebär ett p/s-tal (price/sales) på 1,8 gånger för 2016, och 1,5 på de SEK 80m på årsbasis. Redan idag är bolaget lönsamt och framtida synergier och tillväxt kommer driva resultatet 2017 och framåt ytterligare. Everysports aktie skulle redan idag lätt kunna handlas till ett p/s-tal på minst 3, vilket skulle innebära ett börsvärde på SEK 240m, motsvarande en aktiekurs på SEK 2,83.

Everysport är ett spännande bolag som växer aggressivt inom en intressant marknad.

Nordic Investor

Disclaimer: Nordic Investor äger aktier Everysport Media

Related Posts

What is your opinion? Let us know